> سایت دولت
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.2lat.com
عنوان انگليسى 2lat
عنوان فارسى سایت دولت
توضيحات سایت دولت با هدف معرفی وتسهیل دسترسی به سایت های دولتی سراسر کشور طراحی شده است ونحوه قرارگرفتن لینک وزارتخانه ها، ادارات وسازمانها نه بر اساس سلیقه شخصی بلکه برمبنای چارت سازمانی آنها مطابق با قانون اساسی کشور می باشد.روش مذکور دارای این حسن است که کاربران اینترنت( اعم از داخل وخارج کشور) را با چارت سازمانی دولت آشنا می سازد واین امر در هنگام مراجعه به نهادهای دولتی می تواند بسیار مفید واقع شود. در ضمن توجه داشته باشید سایت دولت متعلق به بخش خصوصی می باشد،نه دولت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader