> شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.simgel.com
عنوان انگليسى Simgel
عنوان فارسى شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد
توضيحات شرکت عمران و مسکن سازان استان یزد بر اساس مصوبه شماره 47286 /ت/457 مورخ 8/5/68 هیات دولت جهموری اسلامی ایران و با هدف کارگزاری فعالیتهای مربوط به تولید مسکن در آبانماه 1371 باسرمایه اولیه 120000000 ریال منقسم به 1200 سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب سهام به شرح ذیل تاسیس گردید .
- 34% متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی.
- 15% متعلق به شرکت آب منطقه ای یزد.
- 36% متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد.
- 15% متعلق به شهرداری یزد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader