آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ghadyani.ir
عنوان انگليسى ghadyani
عنوان فارسى موسسه انتشارات قدیانی
توضيحات دستاوردهای موسسه انتشارات قدیانی در مراکز فرهنگی
شش دوره ناشر نمونه کشور در سالهای 1372 ، 74 ، 78 ، 79 ، 83 و 84
چهار دوره ناشر تقدیری کشور در سالهای 76 ، 81 ، 82 و 1385.
شرکت کننده نمونه دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1376).
ناشر برگزیده سومین (1371) و تقدیر شده ششمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1374).
ناشر برگزیده (دوم) چهارمین نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک (1378).
تقدیر شده در سومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس (1376).
ناشر برگزیده (رتبه اول) دومین و (رتبه دوم) سومین جشنواره کتابهای آموزشی رشد «آموزش و پرورش» (1380 و 81).
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader