> سایت عمو پورنگ
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.amoo.ir
عنوان انگليسى Amoo
عنوان فارسى سایت عمو پورنگ
توضيحات سایتی متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه های تلویزیونی عمو پورنگ می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader