این سایت حاصل تلاش تیم برنامه نویسی IIP Team بوده و تنها به دلیل علائق شخصی اعضای این گروه به موضوع کودک و کودک یاری طراحی و منتشر شده است. اگر چه در آغاز راه کودکانه در بنیان و ساختار بسیار متفاوت تر از آنچه اکنون شاهد هستید بود اما در امتداد زمان آنچنان ذهن و قلب سازندگان را تسخیر نمود که اکنون مدتهاست کودکانه با وجودمان اجین گشته و تمام همّمان را معطوف خویش ساخته است. هدف ما از طراحی و توسعه این وب سایت یاری رسانی به والدین ایرانی برای تولد و تربیت کودکان سالم ( از حیث روحی و جسمی ) بوده و مدت هاست در این زمینه همه تلاش خویش را به کار بسته ایم.