در سال 1325 هجری شمسی تعدادی جوان به رهبری مرحوم ابراهیم نعمت الهی که در کارخانه چراغ برق شیراز بعنوان کارگر مشغول به کار بودند و علاقه شدیدی به ورزش تازه شکل گرفته فوتبال داشتند تصمیم به تشکیل یک تیم فوتبال گرفتند این تصمیم در اتاق مرحوم نعمت الهی در کارخانه چراغ برق شکل گرفت و این تصمیم در 25 اردیبهشت ماه سال 1325 با حمایتهای مرحوم مهندس خمسی مدیر کارخانه چراغ برق با سرپرستی مرحوم نعمت الهی و مربیگری مرحوم بهادر قهرمان (از فوتبالیستهای موفق آن زمان) شروع بکار کرد.