آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.didarbook.com
عنوان انگليسى Didarbook
عنوان فارسى فروشگاه اینترنتی کتاب دیدآور
توضيحات فروشگاه اینترنتی کتاب دیدآور فعال در زمینه فروش کتاب و مرور اخبار فرهنگی در عرصه ادبی می‌باشد.مزیت این سایت را می توان در فروش کتاب و ارسال به شهرستان ها دانست.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader