گروه صنعتی مینو از سال ۱۳۳۸ و با تولد شرکت پارس مینو پا به عرصه وجود گذاشت. این گروه در حال حاضر متشکل از ۱۴ شرکت حقوقی مستقل است که سهام غالب همگی آنها به صورت مستقیم با غیر مستقیم به شرکت صنعتی مینو تعلق دارد. شرکتهای این گروه در محورهای ذیل فعالیت دارند:<br /> تولید محصولات غذایی در بیش از ۵۰ گروه شامل انواع شکلات، بیسکوئیت، اسنک، نوشیدنی و ...<br /> -تولید محصولات دارویی. <br /> -تولید محصولات آرایشی و بهداشتی مانند شامپو و کرم.<br /> -توزیع محصولات یخچالی و غیریخچالی گروه صنعتی مینو و شرکتهای دیگر .