> مرکز کامپیوتر خوارزمی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kcc.shirazu.ac.ir
عنوان انگليسى Kharazmi Computer Center
عنوان فارسى مرکز کامپیوتر خوارزمی
توضيحات مرکز کامپیوتر خوارزمی ارائه دهنده خدماتی در زمینه نرم افزارهای مهندسی و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader