> شرکت نرم افزاری پریان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pariansoft.com
عنوان انگليسى Pariansoft
عنوان فارسى شرکت نرم افزاری پریان
توضيحات فعالیت‌های اصلی شرکت نرم‌افزاری پریان شامل برنامه‌نویسی راه‌کارهای هوشمند، فارسی‌سازی نرم‌افزار‌های متداول (بومی‌سازی نرم‌افزارها) و برنامه‌نویسی تحت وب می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader