شرکت سیما طرح با در دست داشتن نمونه کارهای قدرتمند، بیش از پیش پیگیر پروژه های کلان و پیچیده است . پیچیدگی بیشتر در پروژه ها لذت پرداختن به آن را صد چندان میکند. شرکت سیما طرح همچنین پروژه های بسیاری را در کشورهای اروپائی در دست دارد .