آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sefroyek.net
عنوان انگليسى Sefroyek
عنوان فارسى شرکت مهندسی صفرو یک پرداز
توضيحات در عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات استفاده از دانش نوین و حرکت در جهت تسهیل تعاملات اجتماعی امری است اجتناب ناپذیر باتوجه به امکانات موجود در کشورمان نیاز به ایجاد بستری مناسب جهت اتصال به اینترنت همواره وجود داشته و دارد .بر همین اساس شرکت مهندسی صفر و یک پرداز در سال 1377 و با هدف ارائه سرویسهای اینترنتی و اینترنت فعالیت خود را آغاز نمود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader