آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.simorgh-ev.com
عنوان انگليسى Simorgh Advance Security Group
عنوان فارسى مجله امنیتی سیمرغ
توضيحات مجله امنیتی سیمرغ شامل اخبار، آرشیو، موضوعات، مقالات امنیتی، دانلود نرم افزار، آموزش برنامه نویسی، آخرین ویروسها و سایتهای امنیتی می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader