> گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ircert.com
عنوان انگليسى IR Computer Emergency Response Team
عنوان فارسى گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران
توضيحات سایت گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران درباره گروه امداد، راهنماییها، اخبار و هشدارهای امنیتی، مقالات، ابزارها و سایتهای امنیتی می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader