آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sefid.net
عنوان انگليسى Sefid
عنوان فارسى شبکه سفید
توضيحات سایت شبکه سفید به آموزش کامپیوتر و اینترنت، ارائه خدمات اینترنتی، طراحی سایت، کارت اینترنتی و قیمت ها می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader