آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.fadak.org
عنوان انگليسى Fadak
عنوان فارسى فدک
توضيحات سایت فدک شامل توضیحاتی درباره فدک، اهل بیت، ادعیه و زیارات، علماء، مناسبتهای اسلامی، ویدئو و غیره می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader