مهرکام پارس اولین مجموعه و قطعه ساز رده اول ( Tier One ) صنعت خودرو ایران میباشد که در حال حاضر عمده فعالیت خود را معطوف به تامین مجموعه های تزئینات داخلی و خارجی و سیستم تهویه مطبوع خودرو داشته و هدف گیری آن تامین مجموعه ها در فرم Module همچون کابین ( Cockpit )، تزئینات داخلی ( Interior )، صندلی ( Seat )، تزئینات خارجی ( Exterior ) و سیستم تهویه که بخشی از آن در کابین ( Cockpit ) ادغام میشود، میباشد.