سایت شرکت ماشین سازی اراک به معرفی گروهها و قسمتهای مختلف کارخانه، محصولات و تولیدات، طرح و توسعه، توانمندیها، پروژه ها و غیره می‌پردازد.