آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.paesensor.com
عنوان انگليسى Pooya Andish Electronics
عنوان فارسى شرکت مهندسی پویا اندیش الکترونیک
توضيحات شرکت مهندسی پویا اندیش الکترونیک تولید کننده سنسورهای صنعتی و کنترلر می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader