شرکت مهندسی ثمین افزار طراحی و ساخت دستگاه‌های تست قطعات، مجموعه‌های خودرو و همچنین ماشین‌های خاص و طراحی الکترونیک، برق و مکانیک و اجرای ده‌ها پروژه مرتبط را بر عهده دارد.