شرکت گسترش خدمات پارس خودرو (سهامی خاص) در سال 1367 بمنظور ارائه خدمات پس از فروش به محصولات شرکت پارس خودرو تاسیس گردید. این شرکت با هدف جلب رضایت مشتریان وظایف اصلی ذیل را به عهده گرفته و دنبال می نماید: ۱ـ توسعه و تجهیز کمی و کیفی شبکه گسترده نمایندگی ها و عاملیتهای مجاز تخصصی در سراسر کشور.<br /> ۲ـ تامین قطعات یدکی محصولات شرکت پارس خودرو از داخل و خارج کشور.<br /> ۳ـ آموزش و بهسازی منابع انسانی در حوزه شرکت، تعمیرگاهها و نمایندگی ها.