این سایت درباره کنگره، ستاره ها، معرفی شهدا، تبادل اطلاعات، پذیرش عضو، آیات و روایات، انتشارات کنگره، و کنگره شهرستانها می‌باشد.