شرکت صنایع قفل پیشگام تولید کننده قفلهای کارتی و دکمه هوشمند در ایران پس از دو سال تحقیق و فن آوری درخصوص قفلهای کارتی و دکمه ای و تکمیل دوره آزمایش و بهره برداری از قفلهای فوق، باهمکاری شرکت BEDE ژاپن تحت لیسانس آن شرکت، تولیدات خود را که از لحاظ کیفی قابلیت ارائه خدمات ایمنی کاملاً پیشرفته و در سطح استانداردهای بین المللی را دارد، عرضه کرده است.