طراح و تولید کننده سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری می باشد.