شرکت پارس تلفن کار ( سهامی خاص) فعالیت های تولیدی خود را در سال ١٣٦٢ پایه ریزی و پس از ثبت شرکت در سال ١٣٦٥ , کار تولید مراکز تلفن را از همان بدو تاسیس با تولید ساده ترین دستگاهها آغاز نمود و تا کنون که مراکز تلفن PABX و دیجیتال را تولید می نماید ادامه دارد .<br /> این شرکت در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از ٥٠ نفر مهندسین متخصص در بخش های مختلف یکی از توانا ترین شرکتها در زمینه طراحی و تولید سیستم های مخابراتی می باشد.