انرژی حاصل از فیوژن را می‌توان به‌عنوان یک منبع لایتناهی انرژی مورد استفاده قرار داد ، ولی برای به دست آوردن آن با موانع و مشکلاتی در زمینه‌ی علوم و مهندسی روبرو می‌باشیم. این فرآیند شبیه فرآیندهایی است که در خورشید و سایر ستارگان صورت می‌گیرد. این سایت شما را با تاریخچه‌ی فیوژن و کاربردهای آن آشنا می‌سازد و اطلاعاتی در مورد تحقیقات کشور انگلیس در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید به گزارشات و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته دسترسی داشته باشید. از طریق این سایت می‌توانید با سایر فعالیت‌های این مرکز سایت‌های مختلفی در زمینه‌ی فیوژن و کاربردهای آن آشنا شوید.