این سایت مختص به فدارسیون ورزش‌های بین‌المللی و توان‌بخشی برای معلولین ذهنی می‌باشد. این فدراسیون به منظور گسترش ورزش در بین معلولین ذهنی و یا افرادی پدید آمده است که دارای مشکلات اعصاب و روان هستند. در این مرکز کلیه‌ی افراد از هر ملیت و نژادی بدون توجه به نوع سیاست منطقه‌ای ،مذهب ، اقتصاد ، جنسیت یا زبان ملی می‌توانند حضور یابند. هدف اصلی این فدراسیون مشارکت ، ترویج و آموزش ورزش برای افرادی است که با ناتوانی‌های ذهنی و اختلالات عصبی مواجه هستند. هم‌چنین دولت‌ها را تشویق می‌کنند تا طرح‌های ورزشی را برای این دسته از افراد گسترش داده و همواره مسابقاتی را در رده‌های مختلف ورزشی برای آنها برگزار نمایند. لازم به ذکر است این مرکز همواره اقدام به برگزاری جلسات ، سمینارها و کنفرانس‌هایی می‌کند تا سطح آگاهی عموم را بالا برده و ورزش را بین معلولین گسترش دهد.