شرکت مشاورین پارس سیستم در تاریخ 15/7/1368 با هدف ارائه خدمات در زمینه های تجزیه و تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های کامپیوتری تاسیس و فعالیت های خود را شروع نمود . محور اصلی فعالیت شرکت ، نرم افزار بوده و همواره از لحاظ رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک در ردیف 15 شرکت اولیه در بین بیش از 700 شرکت احراز صلاحیت شده قرار داشته و دارای پروانه خدمات مهندسی و پروانه تولید نرم افزار از وزارت صنایع می باشد .