شورای رسیدگی به عملکرد سازمان‌ها و مراکز فوتبال در افریقای جنوبی در سال ۱۹۹۷ تأسیس گردید و به سرعت به عنوان یکی از مهیج‌ترین مراکز برگزاری مسابقات فوتبال در قاره‌ی افریقا به رسمیت شناخته شده است. این سایت کلیه‌ی فعالیت‌های این مرکز را به طور روزمره در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید از این طریق شرح اخبار و اطلاعات دقیق ورزش فوتبال در قاره‌ی افریقا و هم‌چنین نتایج مسابقه‌های برگزارشده را به‌طور کامل دریافت نموده و در جریان جدیدترین رویدادهای ورزشی اخیر قرار بگیرید.