سایت ITMPortal.com با هدف تبدیل شدن به درگاه اطلاعاتی و علمی مدیران فناوری اطلاعات ایران، در خرداد ماه سال 1384 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است و برنامه های توسعه خود را طبق راهبردهای تعیین شده در آینده پی خواهد گرفت .نام این سایت به اختصار از عبارتInformation Technology Management Portal انتخاب شده است.