آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.islamic-rf.org
عنوان انگليسى islamic-rf
عنوان فارسى بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
توضيحات بنیاد پژوهشهای اسلامی با هدف ترویج و نشر فرهنگ اسلامی در تاریخ 21/8/1363 تأسیس شد در تاریخ 19/2/1364 تحت شماره 178 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر بنیاد پژوهشهای اسلامی به عنوان مرکزی علمی و پژوهشی و وابسته به شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، با نظارت هیأت مدیره و با همکاری محققانی از حوزه و دانشگاه در قالب گروههای پژوهشی در راستای تحقق اهداف فرهنگی آستان قدس رضوی فعالیت دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader