این سایت به معرفی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی به زبان انگلیسی می‌پردازد.