آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.irangate.net
عنوان انگليسى irangate
عنوان فارسى شبکه ایران گیت
توضيحات شبکه ایرانگیت اولین شبکه سراسری دسترسی به اینترنت در ایران است که در سال 1379 تاسیس گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader