این شرکت اطلاعات مربوط به پروازها و رزرو بلیط و هتلها و نقشه ایران را در اختیار مسافرین قرار می دهد.