این سایت آشنایی با تاریخچه، بازیکنان و افتخارات باشگاه پرسپولیس، اخبار جدید باشگاه و امکان ارتباط با سایت، به زبان انگلیسی و فارسی را دراختیار شما می گذارد.