> اداره کل شیلات استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshahfisheries.com
عنوان انگليسى kermanshahfisheries
عنوان فارسى اداره کل شیلات استان کرمانشاه
توضيحات کلیه فعالیتهای اداری شیلاتی در استان كرمانشاه تا سال 1373در قالب واحد آبزیان زیر نظر سازمان جهاد سازندگی وقت انجام می شده است. در سال 1373 نمایندگی شیلات با پوشش فعالیتهای شیلاتی سه استان كرمانشاه, همدان وایلام تشكیل شد ودر سال 1374 با مستقل شدن شیلات استانهای همدان وایلام , با عنوان نمایندگی شیلات استان كرمانشاه به فعالیت خود ادامه داد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader