اطلاعات این سایت شامل معرفی فدراسیون ، معرفی تکواندو ، اخبار ورزشی ، مقررات ، رویدادها ، برندگان مسابقات و ... می باشد .