شركت مهندسی شایانیك در سال 1374 تاسیس و فعالیت خود را به عنوان یك شركت ارائه دهنده خدمات مهندسی در زمینه صنایع نساجی آغاز نمود. این شركت با كادر كارشناسی مجرب و كارآزموده خود با شناخت كامل از اوضاع فرهنگی، اقتصادی و صنعتی كشور تلاش نموده تا نظام مهندسی را در جامعه سنتی صنعت نساجی ایران ترویج نماید، و به عنوان پل ارتباطی بین مجامع آكادمیك (دانشگاه‏ها) و صنایع كشور عمل نماید و راه‏گشای بكارگیری روش‏های نوین مهندسی در سطح كارخانجات نساجی كشور باشد.