> انجمن نجوم آماتوری ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranastronomers.org
رویت هلال ماه
مقالات نجومی
نجوم برای کودکان
تماس با انجمن
معرفی انجمن
عنوان انگليسى iranastronomers
عنوان فارسى انجمن نجوم آماتوری ایران
توضيحات از آنجا که نجوم آماتوری کشور طی چند سال اخیر بالنسبه با پیشرفت خوبی روبرو بوده است، اما متاسفانه مراکزی که به صورت قانونمند به ارائه این گونه خدمات بپردازند در سطحی گسترده وجود نداشته است و این مهم ما را بر آن داشت که با حرکتی قدرتمند و با توجه به توان آماتوری کشور، گام بلندی برداریم و بدین صورت انجمن نجوم آماتوری ایران در اواخر سال 1378 تشکیل شد و پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز، ثبت و دیگر اقدامات بعدی شروع به برنامه ریزی نموده و سعی کردیم به برنامه های از پیش تعیین شده جامه عمل بپوشانیم. طبیعی است که جامعه آماتوری کشور، بتوانند تحت پوشش مراکزی از این قبیل قرار گرفته تا همچون دیگر کشورها فعالیتهای مناسبی را ارائه نمایند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader