> مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdivf.org
معرفى و تاريخچه مرکز
مجلات علمى
فعاليتهاى آموزشى
فعاليتهاى پژوهشى
فعاليتهاى درمانى
سمينار و کارگاه
عنوان انگليسى yazdivf
عنوان فارسى مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
توضيحات مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری در شهر کویری یزد ، در یک فضای کاملا" آرام و باصفا و دارای درختان سرسبز و گلهای مختلف قرار گرفته است . ساختمان اصلی آن از قسمت پذیرش ، کلینیکهای زنان ، ارولوژی ، مشاوره ژنتیک و روانپزشکی ، قسمت اداری و مدیریتی و همچنین اطاقهای عمل مربوط به جراحی های لاپاراسکوپیک ( از جمله لیزر لاپاراسکوپی و استفاده از چاقوی اولتراسونیک ) و اطاق عمل اسپیراسیون فولیکولهای تخمدان و انتقال جنین و همچنین تهیه اسپرم از راه آسپیراسیون اپیدیدیم ( PESA) برداشت از بیضه ( TESE) یا الکترو اجاکولیشن ، بخش بستری ، کتابخانه و مرکز کامپیوتر و Internet و همچنین ازمایشگاههای متعدد تشکیل شده است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader