هدف موسسه ایران فرهنگ، معرفی و عرضه کتاب، نشریه و سایر محصولات فرهنگی ایران به دوستداران و علاقه مندان تمدن و فرهنگ ایران در سراسر جهان است. کتاب ها و سایر منابع، با هدف ارائه تصویری کلی از زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی از گذشته تا امروز برگزیده شده اند. تلاش ما بر آن است که همزمان با بهبود کار، دامنه آنرا گسترش دهیم و در این راه از انتقادات و پیشنهادات شما استقبال می کنیم.