آخرین اخبار هنری ، معرفی فرهنگستان هنر ، انتشارات ، اعضای فرهنگستان و ... در پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان هنر ارائه شده است.