پایگاه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که حاوی مطالبی چون فلسفه وجودی پلیس ، قوانین و تحلیل‌های قضایی ، هشدارهای پلیس ، پلیس 110 و اطلاعاتی نظیر این می‌باشد.