.سیستم اطلاع رسانی و تجارت اینترنتی زمان زیادی است که در دنیا رواج دارد و افراد بسیاری از این طریق با بالا بردن سطح دانش و اطلاعات خود ، موفقیتهای بزرگی بدست آورده و به کسب در آمد می پردازند. یکی از ویژگیهای این سایت این است که در مدت کوتاهی از زمان صدور بخشنامه ها ، اطلاعیه ها و هر آنچه مربوط به آگاهی عمومی اصناف باشد و در صورت همکاری مسئولین مربوطه اش می توانید مطلع شوید . روسای سازمانهای بازرگانی استانها ، دبیران کمیسیونهای نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستانها ، مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی در کل کشور با دریافت کلمه و رمز عبور مربوط به محدوده خود می توانند لیست افراد مجاز و حدود مسئولیت آنان و توانمندیهای آنان و حتی تبلیغات آنانرا درج نمایند ؛ هیچیک از افراد با کلمه و رمز عبور خود قادر به دخالت در رده های بالاتر از خود نخواهند بود .اتحادیه ها و مجامع می توانند به نسبت دریافت آگهی های تبلیغاتی افراد صنفی مجاز ، صنایع و کارخانجات معتبر ، پزشکان ، آموزشگاه ها و غیره ای که صرفا فعالیت آنان مجاز باشد ، همکاری نمایند. ، این سایت به جهت رفاه حال جامعه اصناف و تسریع در امور آنان بخشنامه ها و اطلاعیه های عمومی مذکور را بطور رایگان درج می نماید .