> مرکز آمار ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sci.org.ir
نگاهى به ايران
آشنايى با مرکز آمار ايران
سازمان و تشکيلات مرکز
معرفی مديران مرکز آمار ايران
معرفی معاونين آمار و انفورماتيک سازمان مديريت و برنامه ريزی استانهای کشور
تاريخچه و وظايف مرکز آمار ايران
قانون مرکز آمار ايران
نمودار سازمانى مرکز آمار ايران
ارتباط با مرکز آمار ايران
محصولات و خدمات مرکز آمار ايران
انتشارات مرکز آمار ايران
کتابخانه
پايگاه اطلاعاتی نشريات
مرکز اطلاع رسانی
واحد نقشه
آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و کارشناسان آماری
فرم تشخیص صلاحیت شرکت های آماری
فرم تشخیص صلاحیت کارشناسان آماری
اخبار مرکز آمار ايران
گزيده اطلاعات آمارى
معرفی طرحهای آماری مرکز آمار ايران
عنوان انگليسى sci
عنوان فارسى مرکز آمار ایران
توضيحات درسال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه ، اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد ، فوت ، ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع آوری این اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 1303 هجری شمسی آیینامه ای به تصویب برسد و در این آیینامه اداره ایی مسول آمار ، و وظایف آن مشخص شود . براساس این مصوبه مسولیت جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال 1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader