> دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://traffic.moi.ir
معرفی دفتر
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
قوانین و مقررات
تماس با دفتر
عنوان انگليسى traffic.moi
عنوان فارسى دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
توضيحات وزارت کشور، به منظور آشنائی با وظایف و اقدامات ایندفتر ، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وارائه سیاستها و راهبردهای بخش حمل و نقل و ترافیک ، برقراری ارتباط پیوسته و استفاده مسئولان ، متخصصان و دست اندرکاران بخش حمل و نقل و ترافیک وعموم هموطنان علاقمند ، این پایگاه را ایجاد کرده است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader