آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.faraz.ir
عنوان انگليسى faraz
عنوان فارسى مجتمع فرهنگی قائم شمیرانات
توضيحات شبكه فراز نمودار رایانه ای موسسه مجتمع فرهنگی قائم شمیرانات با محوریت نماز جمعه شهرستان شمیرانات است كه در تاریخ 1/2/1383 راه اندازی گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader