آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ramazan.ir
عنوان انگليسى ramazan
عنوان فارسى پایگاه رمضان
توضيحات گروه فرهنگی بیت الزهرا (س) زیرمجموعه هیات بیت الزهرا (س) که بیش از دو دهه توفیق در ارائه فرهنگی و تبلیغی موضوعات مذهبی و نشر مناسک محمد و آل محمد (ص) خدمتگزاری دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader