آفتاب
نشانى اينترنتى http://qoqnoos.com
عنوان انگليسى qoqnoos
عنوان فارسى پایگاه هنری ققنوس
توضيحات هدف از طراحی این سایت معرفی مشاهیر هنر و هنرمندان معاصر ایران می باشد این سایت با دسته بندی های گوناگون ضمن راهنمایی بینندگان , به تقسیم بندی هنرمندان از لحاظ
عیار هنری پرداخته , كه تا به حال بی سابقه بود .
برای رسیدن به این هدف از راهنمایی و مشورت اساتید پیش كسوت و انجمنهای هنری ونیز تحقیقات میدانی بهره گرفته شده است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader