> صنایع هوایی ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.aii-co.com/fa/default.asp
عنوان انگليسى aii-co
عنوان فارسى صنایع هوایی ایران
توضيحات صنایع هوایی (سهامی خاص) وابسته به وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) میباشدکه به منظور هدفدار نمودن فعالیتهای صنعت هوایی در راستای ساخت و تولید انواع هواپیما در بخش غیرنظامی در داخل کشور تشکیل گردیده و فعالیت خویش را بر پایه تشکیل صنعت زیربنائی هواپیماسازی و نیز اشاعه فرهنگ هوانوردی در میان نسل جوان و آینده ساز کشور قرار داده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader